تبلیغات
شعبده بازی رایگان(my trick) - شعبده باز كیست؟

شعبده بازی رایگان(my trick)
 
(نسخه 2.00)

جاوا اسكریپت


امتیاز وبلاگ ها تا این لحظه

Online User Instagram

شعبده باز كیست؟

شعبده باز كیست؟ شعبده باز به فردی اطلاق میشود كه با استفاده از عوامل طبیعی و هنر سرعت عمل خود بر حسب تمرین های زیاد دست به انجام كارهای خارق العاده زده و به هیچ عنوان نیز مدعی داشتن نیروهای مافوق طبیعی و خارج از دنیای واقعی نشود . بلكه با انجام یكسری عوامل مخفی و تكنیكی دست به نمایش كارهای جالب و دیدنی زده و موجب تعجب و حیرت تماشاچیان شود .
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۱/۲۳ ۲:۵۴
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۱/۲۳ ۲:۵۷ به روز شده: ۱۳۹۰/۱/۲۹ ۴:۱۷ ( 28 مرتبه خوانده شده )
وسایل شعبده بازی مخصوص هستند؟ بلی ، تمام وسایل و ابزارهای شعبده بازی مخصوص بوده و برای كار خاصی طراحی شده اند . اگر مخصوص نباشند پس چگونه شعبده باز اقدام به انجام یك بازی خارق العاده كند؟
البته همراه نداشتن ابزارها و وسایل دلیل بر این نمیباشد كه یك شعبده باز در محفلی نتواند هیچ كاری كند قطعا او با وسایل 100% طبیعی ، مهارت خود و اجرای چند تكنیك باز هم دست به نمایش خود میزند اما ابزار و وسایل مخصوص جزو لوازم ضروری هر شعبده بازی محسوب میشوند .
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۱/۲۳ ۲:۵۴ به روز شده: ۱۳۹۰/۱/۲۹ ۳:۳۱ ( 28 مرتبه خوانده شده )
شعبده باز كیست؟ شعبده باز به فردی اطلاق میشود كه با استفاده از عوامل طبیعی و هنر سرعت عمل خود بر حسب تمرین های زیاد دست به انجام كارهای خارق العاده زده و به هیچ عنوان نیز مدعی داشتن نیروهای مافوق طبیعی و خارج از دنیای واقعی نشود . بلكه با انجام یكسری عوامل مخفی و تكنیكی دست به نمایش كارهای جالب و دیدنی زده و موجب تعجب و حیرت تماشاچیان شود .
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۱/۲۳ ۲:۵۲ به روز شده: ۱۳۹۰/۱/۲۹ ۴:۲۰ ( 38 مرتبه خوانده شده )
هنر شعبده بازی چیست؟ تردستی یا شعبده بازی فنی میباشد كه با روش های خاص عوامل اصلی ، قانون طبیعت را بصورت وارونه جلوه میدهد . در واقع هیچ عمل غیر ممكنی انجام نمی شود بلكه فقط با انجام یكسری حركات خاص قوانین طبیعت را كه غیر ممكن هست بصورت ممكن نمایش میدهند .
اینو این موقع نوشتم پنجشنبه بیست و دوم اردیبهشتماه سال 1390 توسط بابک بقایی
تمامی این راز ها محفوظ است | طراحی : بابک
قالب وبلاگ