تبلیغات
شعبده بازی رایگان(my trick) - راز شعبده2

شعبده بازی رایگان(my trick)
 
(نسخه 2.00)

جاوا اسكریپت


امتیاز وبلاگ ها تا این لحظه

Online User Instagram

شعبده باز دو توپ، یکی آبی و یک قرمز به تماشاگران نشان می دهد. ضمن شرح مطالب با مزه ای جلوی سن می آید، و آستینهایش را بالا می زند. و هر کدام از توپها را در یک دست گرفته و مجدداً به همه نشان میدهد و بعد ادعا می کند که اگر یکی را در جیبش بگذارد باز هم بیرون خواهد آمد و کنار توپ دیگر قرار خواهد گرفت. این کار را اجرا می کند، و در همان لحظه جلوی سن در حالی که یکی را با دو انگشتش گرفته است توی جیب شلوارش می گذارد و دست خالی خود را به همه نشان می دهد. اما وقتی دست دیگرش را باز می کند دو توپ کنار هم مشاهده می شوند! حال آستر جیب شلوار را بیرون می کشد همه می بینند که خالی است! و بیش از حد متعجب می شوند. ما در زیر راز این تردستی را با شما در میان می گذاریم:


اولاً توپ دو تا نیست، بلکه سه تاست؛ یکی قرمز و دو تا آبی که توپ قرمز از دو نیمکره تشکیل یافته و به وسیله یک لولای ظریف به هم مربوط می شوند و کمی از توپهای آبی بزرگتر است، اما تقریباً محسوس نیست و یکی از توپهای آبی داخل آن قرار دارد و یکی در بیرون است، که شعبده باز توپ بیرونی را با صحنه سازی تمام توی جیب شلوارش قرار می دهد و ضمن اینکه تمام حواس تماشاگر را به توپ آزاد و جیب شلوار خود معطوف می دارد، با دست دیگر به توپ فشار می دهد تا باز شده و مانند یک صدف توپ آبی را از دل خود خارج سازد. ثانیاً توپ آبی دیگر در داخل جیب شلوار چه می شود؟ در بالای این جیب محفظه ی دیگری قبلاً پیش بینی شده است، که شعبده باز به جای گذاشتن در جیب، در آنجا قرار می دهد و سپس برای منحرف کردن ذهن تماشاچی آستر جیب معمولی را نیز بیرون می کشد و به همه نشان میدهد.

شعبده باز دو توپ، یکی آبی و یک قرمز به تماشاگران نشان می دهد. ضمن شرح مطالب با مزه ای جلوی سن می آید، و آستینهایش را بالا می زند. و هر کدام از توپها را در یک دست گرفته و مجدداً به همه نشان میدهد و بعد ادعا می کند که اگر یکی را در جیبش بگذارد باز هم بیرون خواهد آمد و کنار توپ دیگر قرار خواهد گرفت. این کار را اجرا می کند، و در همان لحظه جلوی سن در حالی که یکی را با دو انگشتش گرفته است توی جیب شلوارش می گذارد و دست خالی خود را به همه نشان می دهد. اما وقتی دست دیگرش را باز می کند دو توپ کنار هم مشاهده می شوند! حال آستر جیب شلوار را بیرون می کشد همه می بینند که خالی است! و بیش از حد متعجب می شوند. ما در زیر راز این تردستی را با شما در میان می گذاریم:


اولاً توپ دو تا نیست، بلکه سه تاست؛ یکی قرمز و دو تا آبی که توپ قرمز از دو نیمکره تشکیل یافته و به وسیله یک لولای ظریف به هم مربوط می شوند و کمی از توپهای آبی بزرگتر است، اما تقریباً محسوس نیست و یکی از توپهای آبی داخل آن قرار دارد و یکی در بیرون است، که شعبده باز توپ بیرونی را با صحنه سازی تمام توی جیب شلوارش قرار می دهد و ضمن اینکه تمام حواس تماشاگر را به توپ آزاد و جیب شلوار خود معطوف می دارد، با دست دیگر به توپ فشار می دهد تا باز شده و مانند یک صدف توپ آبی را از دل خود خارج سازد. ثانیاً توپ آبی دیگر در داخل جیب شلوار چه می شود؟ در بالای این جیب محفظه ی دیگری قبلاً پیش بینی شده است، که شعبده باز به جای گذاشتن در جیب، در آنجا قرار می دهد و سپس برای منحرف کردن ذهن تماشاچی آستر جیب معمولی را نیز بیرون می کشد و به همه نشان میدهد.

در یک مجلس مهمانی که شعبده باز هم حضور دارد، ضمن اجرای تردستی های مختلف ادعا می کند که: من یک به یک دوست یا فاملهای شما را نیز می شناسم و اگر اسم آنها را روی کاغذ بنویسید، من تشخیص می دهم که کدامیک از آنها دوست و کدامیک فامیل شماست و آنوقت حاضران را دو قسمت می کند و به هر یک از افراد دسته اول و دوم یک کارت و یک مداد می دهد و از دسته اول خواهش می کند که هر کس اسم و شهرت یکی از دوستانش را روی کارت بنویسد و از دسته دوم نیز می خواهد که کارتها و مدادها را جمع کند. سپس آنها را تحویل می گیرد و چند بار با هم مخلوط کرده و شروع به خواندن می کند و هر کدام را یک به یک مشخص می سازد که دوست یا فامیل است. اما چگونه؟

کارتها با هم یکسان هستند و مدادها نیز هرچند که مشابه یکدیگرند ولی دو نوع هستند: درشت نویس و نازک نویس. نوع اول را به اولین گروه، و نوع دوم را به گروه بعدی می دهد. بنابراین هرچند که با مخلوط کردن کارتها ذهن حاضران را متوجه موضوع فرعی می کند، ولی شناختن دوستها و فامیلها از یکدیگر با این حساب کاری بسیار ساده است!

در یک میهمانی شعبده باز با ذکر مطالب با مزه ای توجه مهمانها را به خود معطوف می دارد، و ضمن اینکه درباره موضوع مورد بحث در حضور جمع حرف می زند، سیگار خود را آتش می زند. کمی بعد تکه یخی را از لیوان پر از نوشابه که تازه سرو شده است، در می آورد، و به سیگار خود نزدیک می کند. همین یخ به سیگار نزدیک می شود، سیگار شعله
می کشد. شعبده باز هم در صندلی خود لم می دهد و به کشیدن سیگارش مشغول می شود، در حالی که همه مهمانها به شدت متعجب می شوند.

راز این کار هم ساده است: شعبده باز قبلاً تکه خیلی کوچک فلز پتاسیم، به اندازه یک سر سوزن به لبه سیگار خود چسبانده است. می دانیم که پتاسیم فلز فعالی است و می تواند حتی با یخ هم ترکیب شده و مشتعل گردد. اگر شما هم می خواهید، این کار را بکنید، باید با احتیاط تمام باید با احتیاط تمام به آن مبادرت ورزید، زیرا کار با آن، همان طور که در فوق گفتیم، خطرناک است و هرگز نباید مدت زیادی در معرض هوا قرار داد. یک توصیه دیگر، مواظب باشید، که اشتباهاً سر سیگار را به دهن خود نبرید، زیرا آتش می گیرد!


اینو این موقع نوشتم پنجشنبه بیست و دوم اردیبهشتماه سال 1390 توسط بابک بقایی
تمامی این راز ها محفوظ است | طراحی : بابک
قالب وبلاگ